Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

Smútočné kvety na pohreb

Smútočné kvety plnia viacero funkcií. Všetci blízki zosnulého potrebujú povzbudiť, no nájsť správne slová v týchto bezradných chvíľach, je príliš ťažké. Kvety na pohrebe vyjadria úctu a dôležitosť zosnulej osoby v srdciach rodiny. Na pohreb sa odporúča darovať párny počet bielych ľalií, gerber alebo chryzantém.

Podľa druhu kvetov Všetko

Podľa farby Všetko

Cenový filter

od 2,90 €

od 1,50 €

od 1,50 €

od 1,50 €