Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

Vence

Ponuka smútočných a iných vencov podľa ročného obdobia

Pri výbere vencov sa najprv je najprv potrebné vybrať si medzi vencom zo živých alebo umelových kvetov. Následne je na výber niekoľko príležitosti - adventné, vianočné a vence na pohreb.

Dekoračné vence slúžia ako doplnky do domácnosti, ozdoby dverí vo vianočnom období alebo na odpočítavanie adventu. Na druhej stráne majú vence svoje právoplatné miesto aj pri smutných príležitostiach, sú totiž neodeliteľnou súčasťou pohrebov a hrobov či už pri smútočnom obrade, alebo na dušičky.

Na pohrebe sa vencom vyjadruje úcta pri lúčení s blízkymi alebo ho možno darovať pri prejave kondolencie.

Hodia sa Všetko

Podľa druhu kvetov Všetko

Podľa farby Všetko

Cenový filter

13,30 €

10,90 €

19,90 €

12,90 €

35,00 €

14,90 €

19,90 €